Sağlığınız için büyük risk ve maliyet oluşturan durumları, benzer ürünlere göre daha geniş teminatlar ve çok daha ekonomik şartlarla güvence altına alacağınız bir sağlık sigortasına sahip olmak istemez miydiniz?

Kristal Planlar hem hastanede yatılı tedaviyi gerektiren ameliyat ve anjiyografi gibi harcamaları hem de kemoterapi, radyoterapi, diyaliz ve küçük müdahale gibi hastanede yatmayı gerektirmeyen tedavi harcamalarını, anlaşmalı kuruluşlarda limitsiz ve %100 karşılar.
Kristal Plan sahipleri Ferdi Kaza teminatlarıyla da güvence altındadırlar.

Kristal Planlar'ın sunduğu teminatlar bu kadarla da kalmıyor.

İşte poliçe şartları dahilinde ödenen diğer teminatlar:

  • Herhangi bir kaza veya hastalık sonucu oluşabilecek suni uzuv giderleri
  • Gerekli görüldüğü takdirde taburcu olduktan sonra evde bakım masrafları
  • Ameliyat sonrası fizik tedavi giderleri
  • Trafik kazası sonucu diş tedavisi


ACENTELİKLERİMİZ