EĞİTİM
ALTUR Grup, her kademede çalışanının eğitimi ve gelişimi için kaynak ayırmaktadır.   ALTUR'da çalışanların doğru işi yapmaları ve yaptıkları işte en iyi olmaları için sınırsız eğitim ve gelişim imkânı sunulmaktadır.
"En büyük sermayemiz, çalışanımız" sloganıyla yola çıkan ALTUR Grubu çalışanlarının ve tedarikçilerinin eğitim ve gelişimini sağlamak amacıyla ihtiyaç doğrultusunda eğitimler vermektedir ve alınmasını sağlamaktadır.

Oluşturulan çok çeşitli eğitim programları ile Altur çalışanlarının performans ve potansiyellerini en iyi şekilde ortaya koyabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri fırsatlar yaratılmaktadır.

PERFORMANS YÖNETİMİ
ALTUR Performans Değerlendirme Sisteminin amacı;  tüm personelin iş verimliliğini, kurum için yarattığı katma değeri, kurumsal kimlik ve kurallara uyumunu doğru değerlendirebilmek olduğu kadar, çalışanların işten ve kurumdan beklentilerini ölçmek, kariyer hedeflerini ve eğitim ihtiyaçlarını saptamak, yöneticiler ve çalışanlar arasındaki iletişim ve anlayışı güçlendirmektir.

ALTUR Performans Değerlendirme Modeli, Hedeflerin ve Yetkinliklerin pozisyonlar bazında değerlendirildiği bir süreçtir. ALTUR’da  çalışan tüm personelin performans değerlendirmesi yılda 1 kez Aralık ayında yapılır. 

KURUM İÇİ REHBERLİK VE DANIŞMANLIK
İnsan Kaynakları Birimleri, şirketler için danışmanlık yapan birimlerdir. Gerek yönetimin gerekse çalışanların verimli ve başarılı hedeflere yönelik çalışmalar yapmaları için sistemler ve uygulamalar önerir. Bu uygulamalar hayata geçirilirken İnsan Kaynakları tüm çalışanların yanındadır.

İnsan Kaynaklarının bir diğer misyonu da  tarafsızlık ve gizlilik ilkesi doğrultusunda tüm çalışanlara rehberlik etmek, onları dinlemek ve çözüm getirebileceği konularda çalışmalar yapmaktır.ACENTELİKLERİMİZ